ВОДНА ПУМПА за соларен систем со слободен пад

ВОДНА ПУМПА за соларен систем со слободен пад

Водните пумпи во ИВА – КОМПЈУТЕРИ доаѓаат со едно годишна гаранција Разликата во пумпите е во јачината, односно поголемата пумпа е за поголеми системи и истата е со испуст на вода од 45 литри во минута, додека пак помалата пумпа е со испуст од 18 литри во...